Uurwerk & Power BI
InhoudsopgaveAan de slagTabelwijzigingenTabel DienstBezettingBenodigdDienstDatumDienstIDDienstJaarDienstSeizoenDienstStarttijdDienstWeekISODisciplineEvenementIDOmschrijvingLocatieRoostergroepIDMetingenTabel EvenementTabel Gepubliceerd RoosterTabel MedewerkerTabel Saldo
Hoe kan ik...
Er mist een onderwerp

Dienst-tabel

De dienst-tabel toont alle gepubliceerde diensten met een aanvangstdatum van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. De volgende velden zijn opgenomen:

BezettingBenodigd

BezettingBenodigd is het totale aantal medewerkers dat gewenst is voor deze dienst. Niet alle medewerkers tellen mee voor de bezetting, bijvoorbeeld stagiairs. Met het isBezetting-veld is in Power BI te zien of een medewerker meetelt voor de bezetting.

DienstDatum

DienstDatum bevat de geplande aanvangstdatum van deze dienst. Individuele medewerkers kunnen in het gepubliceerde rooster van deze datum afwijken. Gebruik DienstStarttijd voor de aanvangstdatum mét tijd.

DienstID

DienstID is het unieke nummer van een dienst in Uurwerk. Met dit nummer verbindt Power BI diensten aan bijhorende roosters.

DienstJaar

DienstJaar is het jaar van de DienstDatum.

DienstSeizoen

DienstSeizoen is het seizoen van de DienstDatum, bijvoorbeeld '19-'20. Een seizoen wordt gerekend vanaf 1 september.

DienstStarttijd

DienstStarttijd bevat de geplande aanvangstdatum en -tijd van deze dienst. Individuele medewerkers kunnen in het gepubliceerde rooster van deze tijd afwijken. Gebruik DienstDatum voor de aanvangstdatum zonder tijd.

DienstWeekISO

DienstWeekISO is is het weeknummer van de DienstDatum.

Discipline

Discipline geeft de discipline van deze dienst weer.

EvenementID

EvenementID is het unieke nummer van het evenement in Uurwerk waar deze dienst bij hoort. Met dit nummer verbindt Power BI de dienst aan het bijhorende evenement.

Omschrijving

Omschrijving geeft de omschrijving van de dienst weer.

Locatie

Locatie geeft de naam van de locatie van deze dienst weer.

RoostergroepID

RoostergroepID is het unieke nummer in Uurwerk voor de roostergroep waar deze dienst bij hoort. Dit veld is per 7 november verwijderd. In plaats van dit veld, gebruik het veld Roostergroep in de tabel Medewerker

Metingen

Hieronder staan veelgebruikte metingen beschreven.

AantalDiensten

AantalDiensten telt het unieke aantal diensten.

AantalDiensten = DISTINCTCOUNT(Dienst[DienstID])

DienstJaarWeekISO (kolom)

DienstJaarWeekISO is een kolom voor de diensttabel, die we

DienstJaarWeekISO =
INT( // rond het volgende af op hele getallen:
VALUE( // lees de volgende tekst als een getal:
year(Dienst[DienstDatum]) // het jaar van de DienstDatum
& // met daaraan vastgeplakt,
RIGHT( // de twee rechter tekens van het weeknummer + 100:
WEEKNUM( // het ISO weeknummer
Dienst[DienstDatum]; // ... van DienstDatum
2 // ... gerekend met maandag als eerste dag van de week
)
+ 100; // 100 erbij opgeteld, zodat we een extra 0 hebben bij weeknummers onder de 10
2 // twee tekens
)
)
)