Uurwerk & Power BI
InhoudsopgaveAan de slagTabelwijzigingenTabel DienstTabel EvenementTabel Gepubliceerd RoosterDienstIDGewerkteTijdExclPauzeIsBezettingIsGewerkteTijdAkkoordIsWerkKostenMedewerkerIDRoosterDatumRoosterIDRoosterJaarRoosterSeizoenRoosterStarttijdRoostertijdExclPauzesRoosterWeekISOTabel MedewerkerTabel Saldo
Hoe kan ik...
Er mist een onderwerp

GepubliceerdRooster-tabel

De rooster-tabel toont alle gepubliceerde roosters met een aanvangstdatum van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Een rooster in Uurwerk is de invulling van een dienst met een medewerker.

DienstID

DienstID is het unieke nummer van de dienst in Uurwerk waar dit rooster bij hoort. Met dit nummer verbindt Power BI dit rooster aan een dienst.

GewerkteTijdExclPauze

GewerkteTijdExclPauze is het totale aantal uren, exclusief pauzes, dat bij dit rooster ingevuld is als gewerkte tijd.

N.B. Is er geen gewerkte tijd ingevuld? Dan neemt GewerkteTijdExclPauze de waarde van RoostertijdExclPauzes over. Gebruik het IsGewerkteTijdAkkoord-veld om te bepalen of er gewerkte tijd is ingevuld, of om te filteren op alléén gewerkte tijd.

IsBezetting

IsBezetting geeft aan of de medewerker in dit rooster meetelt voor de totale bezetting van de dienst. Bijvoorbeeld stagiairs tellen niet mee.

De totale benodige bezetting is onderdeel van de dienst-tabel: BezettingBenodigd.

Er zijn twee waarden mogelijk:

  • True – de medewerker telt in dit rooster wel mee voor de bezetting van de dienst
  • False – de medewerker telt in dit rooster niet mee voor de bezetting van de dienst

IsGewerkteTijdAkkoord

IsGewerkteTijdAkkoord geeft aan of de GewerkteTijdExclPauze akkoord is bevonden. Er zijn drie waarden mogelijk:

  • TrueGewerkteTijdExclPauze is akkoord bevonden
  • FalseGewerkteTijdExclPauze is ingevuld, maar nog niet akkoord bevonden
  • NullGewerkteTijdExclPauze is nog niet ingevuld. In dit geval is GewerkteTijdExclPauze gelijk aan RoostertijdExclPauzes.

IsWerk

IsWerk geeft aan of de tijd in dit rooster mee moet tellen als werktijd voor de medewerker. IsWerk wordt in rapporten meestal als een filter gebruikt.

Er zijn twee waarden mogelijk:

  • True – de tijd in dit rooster telt wel mee als werktijd voor de medewerker
  • False – de tijd in dit rooster telt niet mee als werktijd voor de medewerker

Kosten

Kosten geeft een indicatie van de kosten: het aantal uur uit GewerkteTijdExclPauze vermenigvuldigd met het in Uurwerk bekende uurtarief voor deze medewerker.

N.B. Uurwerk houdt historische uurtarieven bij en gebruikt het op de RoosterDatum geldende uurtarief.

N.B. Speciale berekeningen voor verschillende contractvormen, bijvoorbeeld een minimum hoeveelheid gewerkte tijd per oproep, worden niet in Kosten meegenomen.

MedewerkerID

MedewerkerID is het unieke nummer van de medewerker in Uurwerk waar dit rooster bij hoort. Met dit nummer verbindt Power BI dit rooster aan een medewerker.

N.B. Dit is niet het personeelsnummer.

RoosterDatum

RoosterDatum is de aanvangstdatum waarop een medewerker is ingeroosterd. Dit kan per medewerker individueel afwijken van de datum van de dienst, de DienstDatum. Gebruik RoosterStarttijd voor de aanvangstdatum mét tijd.

RoosterID

RoosterID is het unieke nummer van een rooster in Uurwerk. Dit veld wordt meestal niet in rapporten gebruikt.

Wil je het aantal medewerkers op een dienst of evenement tellen? Gebruik dan een measure1 op MedewerkerID.

RoosterJaar

RoosterJaar is het jaar van de aanvangstdatum van de medewerker. Dit veld wordt meestal gebruikt in een filter of in een legenda.

Is de medewerker ingeroosterd op een tijd die afwijkt van de diensttijd? Dan kan RoosterJaar verschillen van DienstJaar.

RoosterSeizoen

RoosterSeizoen is het jaar van de aanvangstdatum van de medewerker.

Is de medewerker ingeroosterd op een tijd die afwijkt van de diensttijd? Dan kan RoosterSeizoen verschillen van DienstSeizoen.

RoosterStarttijd

RoosterStarttijd is de aanvangstdatum met aanvangsttijd waarop een medewerker is ingeroosterd. Dit kan per medewerker individueel afwijken van de aanvang van de dienst, de DienstStarttijd. Gebruik RoosterDatum voor de aanvangstdatum zonder tijd.

RoostertijdExclPauzes

RoostertijdExclPauzes is het totale aantal uren, exclusief pauzes, dat de medewerker is ingeroosterd op deze dienst. Zie ook het GewerkteTijdExclPauze-veld.

RoosterWeekISO

RoosterWeekISO is het weeknummer van de aanvangsttijd van de medewerker. Dit veld wordt meestal gebruikt in een filter of in een legenda.

Is de medewerker ingeroosterd op een tijd die afwijkt van de diensttijd? Dan kan RoosterWeekISO verschillen van DienstWeekISO.


  1. Een measure wordt in de de Nederlandse versie van Power BI een meting genoemd.